اخبار

۱۳۹۷/۰۷/۰۲ - ۱۳:۳۷
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ - ۱۳:۲۴
آموزش همگانی حقوق سازمان بسیج حقوقدانان خراسان شمالی برگزار شد
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ - ۱۳:۵۳
مراسم تودیع ومعارفه رئیس کل دادگستری استان برگزار شد

نظرسنجی

نظر شما درباره تغییر نظام سیاسی کشور از وضعیت فعلی به نظام پارلمانی چیست؟
اتفاق مطلوبی است و باعث بر طرف شدن بسیاری از مشکلات ساختاری در نظام سیاسی خواهد شد
۲۶%
اگرچه اتفاق مطلوبی است ولی در شرایط اجتماعی و سیاسی کنونی کشور اجرای آن ممکن نیست
۲۰%
نظام پارلمانی با شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه ایران متناسب نیست لذا این تغییر نتایج مطلوبی نخواهد داشت
۵۴%
تمام آرا: ۲۰۹