شناسه : 34503
نویسنده : استان خراسان شمالی
عکس
۱

جوشکار متقلب جریمه شد

جوشکار اسکلت ساختمان به دلیل تقلب در ارائه خدمات جوشکاری 500 میلیون ریال جریمه شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوقدانان خراسان شمالی کارمان ملکی صادقی گفت: پرونده تخلف فرد متقلب در ارائه خدمات جوشکاری اسکلت ساختمان در شعبه اول بدوی شهرستان شیروان رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده، تخلف تقلب را محرز و شعبه علاوه بر جبران خسارت شاکی به مبلغ 50 میلیون ریال، متهم را به پرداخت 500 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
ملکی صادقی گفت: با شکایت شاکی خصوصی پیرامون عدم کیفیت در جوشکاری، بازرسان سازمان صمت موضوع را بررسی و گزارش آن را به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

عکس ها
۲

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
اگر شما یک بازدید کننده انسانی هستید و یک ربات نیستید به چالش و آزمون زیر پاسخ دهید.