شناسه : 34524
نویسنده : استان خراسان شمالی
عکس
۱

متصدی واحد فروش مبل، جریمه شد

متصدی مبل فروشی در شهرستان بجنورد برای گرانفروشی به پرداخت 490 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوقدانان خراسان شمالیکامران ملکی صادقی گفت: پرونده گرانفروشی یک مبل فروشی در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان بجنورد رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی افزود: شعبه با توج به مدارک و مستندات موجود در پرونده، تخلف را محرز و متهم را به پرداخت 490 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد. 

عکس ها
۲

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
اگر شما یک بازدید کننده انسانی هستید و یک ربات نیستید به چالش و آزمون زیر پاسخ دهید.