شناسه : 34559
نویسنده : استان خراسان شمالی
عکس
۱

محکومیت عرضه خارج از شبکه فروشنده مرغ

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی از رسیدگی به پرونده عرضه خارج از شبکه بیش از یک تن گوشت گرم مرغ خبر داد

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوقدانان خراسان شمالی کامران ملکی صادقی گفت: پرونده تخلف متصدی واحد مرغ فروشی برای عرضه خارج از شبکه یک هزار و 28 کیلوگرم گوشت مرغ گرم به ارزش 442 میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان اسفراین رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر عرضهیک هزار و 28 کیلوگرم گوشت مرغ در شبکه مصرف، متهم را به پرداخت یک میلیارد ریال محکوم کرد. 
ملکی صادقی گفت: اتاق اصناف شهرستان اسفراین، گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کرد

عکس ها
۲

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
اگر شما یک بازدید کننده انسانی هستید و یک ربات نیستید به چالش و آزمون زیر پاسخ دهید.